Log in

Northwest Iranians Northwest Iranians

Northwest image- panaroma image

تبریک سال نو

برگی دگر از تقویم گیتی ورق خورد و صفحه ای نو گشوده شد تا بار دگر روزها گذر خویش را نمایان سازد. سپیدی برگ نو این تقویم چشم انداز است. دست تقدیر دست نوشته هایی به جا گذارده، اما آنچه که هنوز خالی از کلمات است آن است که ما باید با قلم خویش ادامه داستان زندگی مان را بر آن بنگاریم.
آرزو می کنم قلم تقدیر بسان اسبی رهوار بر لوح سپید این تقویم بتازد و با جوهر زرین عشق برای شما سلامت و ثروت در هر روزش بنگارد و امید آن دارم شما نیز جمله هایی بنگارید که لبریز از امید، شادی و عشق شما به زندگی باشد 
نوروز باستانی و فرا رسیدن سال نو بر شما و همه کسانی که دوستشان دارید و دوستتان دارند فرخنده و پیروز باد 

ارادتمند 
 کیانوش مرادیان – مدیر وبسایت 

 

logo

 

Leave a Reply